Rabobank Kleurwedstrijd

Corso Valkenswaard organiseert samen met Groot Ambassadeur Rabobank De Kempen een kleurwedstrijd voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Elk kind kan bij één van de dertien corsotenten in Borkel en Schaft, Dommelen en Valkenswaard een kleurplaat ophalen. Kleur deze kleurplaat mooi in en lever deze in op zondag 10 september op het Rabobank Kinderplein (Gele Rijersplein) tijdens Corso Valkenswaard 2017. Elk kind krijgt namens de Rabobank De Kempen een kleine attentie. De mooiste kleurplaat maakt kans op vier entreekaarten voor de Efteling. De winnaar wordt op maandag 11 september bekend gemaakt!

Ga vanaf woensdag 23 augustus naar de corsotent bij jou in de buurt en maak een mooie kleurplaat!

Rabobank kleurplaat actie Corso Valkenswaard en de Efteling

 

Actievoorwaarden Rabobank Kleurwedstrijd Efteling 2017

1.      In deze Actievoorwaarden wordt verstaan onder:

a)      Aanbieder: Coöperatieve Rabobank De Kempen U.A , handelende onder de naam Rabobank De Kempen U.A .
b)      Deelnemer: kinderen tm 12 jaar.
c)      Actievoorwaarden: deze voorwaarden
d)      Actie: Rabobank Kleurwedstrijd Efteling 2017
e)      Actieperiode:22 augustus tot en met 10 september 2017

2.      Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie. Deelnemer aanvaardt de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden en verklaart zich akkoord met de inhoud daarvan.
3.      De Actie wordt aangeboden en georganiseerd door de Aanbieder.
4.      Deelname aan de Actie is enkel mogelijk tijdens de Actieperiode.
5.      Deelname staat open voor Deelnemers in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar.
Minderjarige Deelnemers aan de Actie hebben toestemming van hun ouders/verzorgers nodig om deel te kunnen nemen. De aanwezigheid van deze toestemming kan door de Aanbieder worden gecontroleerd. Als er geen toestemming is, is deelname aan de Actie niet mogelijk.
Medewerkers van Aanbieder en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname aan deze Actie.
6       Om kans te kunnen maken op een prijs moet de Deelnemer het volgende doen: de kleurplaat inkleuren en fysiek inleveren op zondag 10 september 2017 bij het Rabobank Kinderplein, Gele Rijersplein in Valkenswaard o.v.v. alle gegevens zoals gevraagd op de achterzijde van de kleurplaat.
7       Iedere Deelnemer mag maar één keer deelnemen aan de Actie.
8.      Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
9.      Het prijzenpakket bestaat uit: 4 Efteling Entreekaarten voor de winnaar.
Indien een prijs onverwachts niet (meer) beschikbaar is, zal de Aanbieder naar eigen inzicht deze prijs mogen vervangen door een andere prijs van gelijke waarde of gelijke strekking.
10.    De winnaar wordt als volgt bepaald: maandag 11 september bepaalt de jury een winnaar.
11.    De winnaar krijgt persoonlijk bericht op maandag 11 september 2017. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen ontvangen geen bericht. Alle deelnemers krijgen tegen inlevering van de kleurplaat een kleine attentie aangeboden door Rabobank De Kempen.
12.    Gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of een andere prijs, al dan niet met een vergelijkbare waarde.
13.    Over de uitslag, de opzet van deze actie of de vervanging van niet beschikbare prijzen door andere prijzen wordt niet gecorrespondeerd.
14.    Als er kansspelbelasting betaald moet worden, betaalt de Aanbieder deze.
15.    Door deelname aan de Actie accepteert de Deelnemer dat persoonlijke gegevens worden geregistreerd en in het kader van deze actie worden gebruikt door de Aanbieder. Aanbieder behandelt de gegevens vertrouwelijk en stelt deze niet beschikbaar aan derden, anders dan noodzakelijk voor het uitvoeren van de Actie.
16.    De Deelnemer gaat akkoord met het opnemen van zijn/haar kleurplaat op de website van Rabobank De Kempen en/of Bloemencorso Valkenswaard.
17.    De Aanbieder kan de winnaar vragen belangeloos mee te werken aan een eventuele publiciteitscampagne van de Aanbieder inzake de Actie.
18.    Klachten over deze Actie kunnen schriftelijk of via email gestuurd worden naar: Postbus 68, 5530 AB Bladel of communicatie.dekemper@rabobank.nl onder vermelding van ‘klacht Actie Rabobank Kleurwedstrijd Efteling 2017’. Aanbieder zal zo snel mogelijk reageren op de klacht.
19.    In gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de Aanbieder.
20.    Aanbieder is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de procedure of voor het handelen of nalaten van derde partijen.
21.    De Aanbieder handelt in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.
22.    Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing.

Bloem
Laatste nieuws
Corso logo
10 september 2017 Uitslag Corso 2017
Bekijk hier de uitslag van het Corso Valkenswaard 2017, met foto's.
lees meer >
Informatie : Programmaboekje
7 september 2017 Info voorverkoop (tribunes bijna uitverkocht)
Nog kaarten met korting nodig? Of kaarten aan de kassa? Hierbij een overzicht van de verkooppunten!
lees meer >
Op de koffie bij
7 september 2017 Op de koffie bij... buurtschap Leenderweg
De wagen bestaat uit de 15 grote Bokkenrijders afkomstig uit het verhaal over de rovende Bokkenrijders.
lees meer >

Meer nieuws

Flower Facebook Twitter Google+